Vergaderingen en bijeenkomsten raad Land van Cuijk

De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

Thema-avond

Op donderdag 8 juni a.s. vinden gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over Voortgang accommodatiebeleid en Verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Thema-avond 2 gaat de Natuurvisie (deel 2) en Klimaatbestendig Land van Cuijk. Op donderdag 15 juni a.s. is de tweede thema-avond. Er vinden dan eveneens gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over de Opgavennotitie en het Pachtbeleid. Thema-avond 2 gaat over de Mobiliteitsvisie en het Water- en rioleringsprogramma.

Commissies

Op donderdag 22 juni a.s. vergaderen de commissies Omgeving en Inwoners.

Raadsvergadering

Op donderdag 29 juni a.s. vergadert de raad.

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vind je de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). Je vind er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

Vergaderingen volgen     

Via internet kun je een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

Het maken van beeld- en geluidsopnames is alleen toegestaan wanneer je dit vooraf hebt gemeld bij de griffie (via griffie@landvancuijk.nl) of voorafgaand aan de vergadering meld bij de voorzitter, en de gegeven aanwijzingen volgt.

Spreekrecht

Je kun gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraag je spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover je niet kunt inspreken. Bij de commissies spreek je in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om jouw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende thema-avonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. Hierbij kun je een nieuw onderwerp onder de aandacht van de raad brengen. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de thema-avond via griffie@landvancuijk.nl. We gaan graag met u in gesprek!

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.