Visie en missie dorpsraad

De visie en missie van de Dorpsraad is:

Werken aan een prettige woon-werk en leefomgeving in Oeffelt met behoud van het landelijke en natuurlijke karakter van het gebied door hier samen met de inwoners en de gemeente aan te werken.

Doelen van de Dorpsraad zijn:

  • Het behartigen van de belangen van de inwoners door het inventariseren van wensen en behoeften van de inwoners en het proberen, in samenwerking met het particuliere initiatief en de overheid, daaraan tegemoet te komen. Uitgangspunt hierbij is altijd dat het algemeen belang boven het persoonlijk belang gaat of boven het belang van een kleine(re) groepering.
  • Het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen van de inwoners met betrekking tot het eigen woon-werk- en leefmilieuhet ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid en levendigheid door de inwoners wenselijk wordt geacht.
  • Het behartigen van de belangen van de Oeffeltse gemeenschap (wonen-werken-leven) bij de overheid en andere instanties door overleg te plegen en door gevraagd en ongevraagd advies te geven omtrent aangelegenheden  die in Oeffelt spelen.
  • Het bevorderen van het overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in Oeffelt in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen.

    Om het bovenstaande zo goed mogelijk uit te voeren heeft de dorpsraad een aantal commissies gevormd, het mailadres waarop zij te bereiken zijn staan hieronder:       

De Dorpsraad is niet politiek gebonden en daardoor kan de dorpsraad zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Oeffelt en haar inwoners.

Wat doet de dorpsraad niet?

De dorpsraad houdt zich niet bezig met het bemiddelen of anderzijds betrokken zijn bij conflicten, meningsverschillen en/of problemen die zich voor kunnen doen tussen inwoners van Oeffelt.

Ook houdt de dorpsraad zich niet bezig met klachten die, hetzij telefonisch of via de Mijngemeenteapp, gemeld moeten worden bij de Gemeente Land van Cuijk. Als er na verloop van tijd en na herhaalde melding bij de gemeente niets gebeurd met deze klachten kan de dorpsraad hierin proberen te bemiddelen.

 

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.