Leefbaarheidsfonds

 Leidraad Leefbaarheidsfonds Oeffelt

 

De Dorpsraad van Oeffelt krijgt jaarlijks een bijdrage vanuit de gemeente Boxmeer om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen. Dit bedrag, het “Leefbaarheidsfonds Oeffelt”, mag de Dorpsraad naar eigen inzicht besteden c.q. toewijzen aan lokale projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van Oeffelt.

 

Dit document vormt de leidraad bij het behandelen van aanvragen die de Dorpsraad ontvangt in het kader van het Leefbaarheidsfonds. Het document bevat de criteria op basis waarvan aanvragen beoordeeld worden.

 

De criteria zijn:

  1. Een aanvraag kan het gehele jaar ingediend worden totdat het beschikbare budget bereikt is;
  2. De aanvraag dient middels het aanvraagformulier ingediend te worden. Het formulier is ook op te vragen bij de Dorpsraad, financieel@dorpsraadoeffelt.nl;
  3. De aanvraag dient betrekking te hebben op een project dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Oeffelt;
  4. Projecten hebben een brede toegankelijkheid voor de Oeffeltse gemeenschap;
  5. Projecten zijn concreet en hebben een duidelijke start- en einddatum. De einddatum hierbij is uiterlijk 1 jaar na indiening van de aanvraag;
  6. Projecten zijn niet commercieel van aard en hebben geen politiek of religieus karakter;
  7. De uitgaven die gedaan worden met bijdragen uit het fonds worden, voor zover mogelijk, aantoonbaar besteed in Oeffelt;
  8. Aanvragers dienen na afloop van een project aan te kunnen tonen dat uit het fonds verkregen bijdragen ook daadwerkelijk besteed zijn aan het project. Mocht blijken dat verkregen bijdragen niet (geheel) correct besteed zijn, dan behoudt de Dorpsraad zich het recht voor de bijdragen (deels) terug te vorderen;
  9. Aanvragen worden in behandeling genomen totdat het beschikbare budget bereikt is.

 

 De Dorpsraad neemt en communiceert binnen 2 maanden na de aanvraag haar besluit ten aanzien van de aanvraag. Dit besluit betreft een (gedeeltelijke) toewijzing of afwijzing van de gevraagde financiële bijdrage. Genomen besluiten zijn definitief en staan niet ter discussie. Bijdragen worden pas uitgekeerd nadat de haalbaarheid van een project duidelijk en aantoonbaar is. De Dorpsraad kan aanvragers verzoeken na afronding van een project een kort verslag aan te leveren waaruit de besteding van de verkregen bijdrage blijkt.

Het aanvraagformulier is hier te downloaden Aanvraagformulier

 

 

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.